Menumpang Ujian

Mahasiswa dapat mengikuti ujian bukan pada tempat ujian yang telah diregistrasikan (menumpang ujian) karena alasan tertentu. Menumpang ujian (Dalam Negeri) hanya dapat dilakukan di kota UPBJJ-UT. Untuk itu, mahasiswa terlebih dahulu harus menyampaikan surat pengantar dari UPBJJUT asal (tempat ujian yang telah diregistrasikan) disertai LIP-R ke UPBJJ-UT tujuan serta menginformasikan tempat ujian yang dipilih, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan ujian. Khusus bagi mahasiswa Dalam Negeri yang akan menumpang ujian di Luar Negeri, pada saat registrasi mata kuliah harus memilih kode tempat ujian negara yang dituju dan membayar uang kuliah sesuai tarif uang kuliah mahasiswa UT di negara yang dituju tersebut, dengan ketentuan negara dan kota yang dituju menyelenggarakan ujian UT. Selain itu, mahasiswa terlebih dahulu harus menyampaikan surat pengantar dari UPBJJ-UT asal (tempat ujian yang telah diregistrasikan) disertai LIP-R kepada UPBJJ-UT penanggung jawab tempat ujian di luar negeri dengan tembusan KBRI/Atase Pendidikan/Pensosbud tempat ujian di luar negeri yang dipilih, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan ujian. Adapun UPBJJ-UT penanggung jawab tempat ujian luar negeri sebagai berikut.
a. UPBJJ-UT Batam, sebagai penanggung jawab tempat ujian yang berada di wilayah Singapura dan di wilayah Malaysia (Kuala Lumpur, Penang dan Johor Bahru);
b. UPBJJ-UT Pontianak, sebagai penanggung jawab tempat ujian yang berada di wilayah: Kinabalu, Sabah, Sarawak, dan Brunei Darussalam; c. UPBJJ-UT Kupang, sebagai penanggung jawab tempat ujian yang berada di wilayah Timor Leste;
d. UPBJJ-UT Jakarta, sebagai penanggung jawab tempat ujian yang berada di wilayah Cina (termasuk Hongkong), Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Timur Tengah, dan berbagai negara selain yang tersebut dalam tiga UPBJJ-UT sebelumnya.